201905.15
0
0

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΩΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση έως 30-9-2019