ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΡΛΕΝ Θ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με υποθέσεις Εργατικού Δικαίου, θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Πειθαρχικά Δημοσίων Υπαλλήλων και καταλογισμούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κύριο μέλημά μας πάντοτε είναι η παροχή συνδρομής στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η επίτευξη των  καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους δικαστικώς ή εξωδίκως.

Επίσης βασικό αντικείμενο της ενασχόλησής μας είναι και η νομική υποστήριξη πολλών φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η επίλυση σημαντικών θεμάτων  τους που αφορούν είτε το προσωπικό τους είτε την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε διοικητικό επίπεδο .

Αυτό που χαρακτηρίζει την σχέση μας με τους εντολείς μας είναι η αμεσότητα και η ευχέρεια συνεχούς επικοινωνίας τους μαζί μας, η απάντηση σε κάθε απορία ή προβληματισμό τους και η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ μας σε όποιο μέρος της Ελλάδας και εάν διαμένουν.

Διότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποθέσεις που αναλαμβάνουμε αφορούν όλη την Ελληνική Επικράτεια – σε πολλές πόλεις μάλιστα της Ελληνικής Περιφέρειας υπάρχουν μόνιμοι συνεργάτες του γραφείου μας που διεκπεραιώνουν άψογα τις τυπικές διαδικασίες κάθε περίπτωσης, ενώ η εκπροσώπηση των εντολέων στα Δικαστήρια ή σε   διάφορους διοικητικούς φορείς  γίνεται αποκλειστικά από την ίδια την κ.Ασημακοπούλου.

Το γραφείο μας έχει καταφέρει , και είμαστε περήφανοι για αυτό, να προσεγγίζει κάθε υπόθεση όχι μόνο από την νομική πλευρά αλλά και από την ανθρώπινη, καθώς κατά ένα μεγάλο ποσοστό απευθύνονται σε εμάς εργαζόμενοι που είτε αντιμετωπίζουν την απόλυση, είτε οι συνθήκες εργασίας τους δεν είναι οι επιθυμητές, είτε έχουν τεθεί εκτός διορισμού από απόφαση του ΑΣΕΠ για προκηρύξεις, είτε έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην μετάταξή τους και γενικά βρίσκονται σε έντονη ανησυχία και ζητούν όχι ένα απρόσωπο δικηγορικό γραφείο αλλά έναν νομικό συμπαραστάτη που θα επιδείξει ευαισθησία στο πρόβλημά  τους .

Είναι πολύ βασικό να γνωρίζει ο κάθε εντολέας ότι η υπόθεσή του είναι ξεχωριστή για τον νομικό του σύμβουλο και δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη φάκελο. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το γραφείο μας κάθε υπόθεση αποδεικνύει ότι εμείς τον εντολέα τον αντιμετωπίζουμε κυρίως ως συνεργάτη και έχουμε κοινούς στόχους τους οποίους επιτυγχάνουμε μαζί.