Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με υποθέσεις Εργατικού Δικαίου, θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Πειθαρχικά Δημοσίων Υπαλλήλων και καταλογισμούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κύριο μέλημά μας πάντοτε είναι η παροχή συνδρομής στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η επίτευξη των  καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους δικαστικώς ή εξωδίκως.

Επίσης βασικό αντικείμενο της ενασχόλησής μας είναι και η νομική υποστήριξη πολλών φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η επίλυση σημαντικών θεμάτων  τους που αφορούν είτε το προσωπικό τους είτε την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε διοικητικό επίπεδο .


Περισσότερα

Υπηρεσίες

 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή νομικής συνδρομής σε θέματα εργασιακών σχέσεων –
συμβάσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

-Μελέτες συνταξιοδοτικών υποθέσεων όλων των κλάδων
ασφάλισης
-Αιτήσεις συνταξιοδότησης – παρακολούθηση
-Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικών και οφειλών Δημοσίου σε
συνταξιούχους

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε είδους ένδικο μέσο κατά φορέων του Ελληνικού Δημοσίου

-Γνωμοδοτήσεις
-ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
-Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια
-Μετατάξεις – Αποσπάσεις
-Καταλογισμοί – Ελεγκτικό Συνέδριο

 

 

ΑΣΕΠ

Προκηρύξεις
Ενστάσεις – Αιτήσεις Θεραπείας – Αιτήσεις Ακύρωσης