ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

 Δικαιούχοι:
Τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες
τέως ΟΓΑ ασφαλιστικά ενήμερες
 Τα τέκνα πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα έως 18 ετών ή
έως 19 ετών εφόσον φοιτούν στην μέση εκπαίδευση ή έως
24 ετών εφόσον είναι φοιτητές σε ΑΕΙ στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό ή φοιτούν στο «Μεταλυκιακό έτος – Τάξη
Μαθητείας» των Ε.Π.Α.Λ ή σε Ι.Ε.Κ ή έχουν ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω
 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ
από 5/6/2024 έως και 25/6/2024.
 Θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα 700 ευρώ σε 4.000
τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 1.000 πολύτεκνες
μητέρες
 Οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση
σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής υπερβούν τον
συγκεκομμένο αριθμό

Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

 Αφορά συνταξιούχους που έχουν δηλώσει την εργασία τους
νομίμως από το 2017 και μετά.
 Ολοκλήρωση του σχετικού λογισμικού με στόχο την
εφαρμογή του από το 2025.
 Αύξηση έως 115 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά έως και 8
ετών.

 Αξιοποίηση του χρόνου εργασίας με προσαύξηση της
σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις αποδοχές
κατά το διάστημα της απασχόλησης.
 Και η αύξηση και τα αναδρομικά καταβάλλονται από την
ημερομηνία της αίτησης για προσαύξηση μετά την διακοπή
της απασχόλησης.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ) ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 •  Το σχετικό νομοσχέδιο θα αφορά περίπου 400.000 παλαιούς
  συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και νέους
  με αρχική μεικτή επικουρική σύνταξη άνω των 300 ευρώ.
 • Στόχος η μείωση της κράτησης τόσο από τις κύριες όσο και
  από τις επικουρικές συντάξεις.
 •  Πρώτο σενάριο: Η κράτηση να επιβάλλεται μόνο στο ποσό
  που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε κλιμακίου.
  Παράδειγμα: Σύνταξη 1.600 ευρώ ⮕ σήμερα κράτηση 48
  ευρώ (ΕΑΣ 3% σε όλο το ποσό) – με κράτηση ΕΑΣ μόνο στο
  υπερβάλλον ποσό των 200 ευρώ ⮕ εισφορά 20 ευρώ με
  αυξημένο συντελεστή π.χ. 10 %
 • Δεύτερο σενάριο: Μείωση των συντελεστών της ΕΑΣ από το
  δεύτερο κλιμάκιο και άνω.
  Συγκεκριμένα: 1.400 ευρώ – 1.700 ευρώ: 3%
  1.701 ευρώ – 2.000 ευρώ (από 6%)
  2.000 ευρώ – 2.300 ευρώ (από 7%)
  2.300 ευρώ – 2.600 ευρώ (από 9%)
 •  Για συντάξεις άνω των 2.600 ευρώ δεν αναμένεται αλλαγή.

Απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα χιλιάδων συνταξιούχων

Για άλλη μια εβδομάδα με χαρά δίνουμε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν χιλιάδες συνταξιούχους μέσω της εφημερίδας 60+


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 • 62 ετών και τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης. Η μείωση είναι 115 ευρώ το μήνα μόνο στην εθνική σύνταξη.
 • Για τους παλαιούς ασφαλισμένους απαιτούνται τουλάχιστον 100 μέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία
 • Για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1-1-1993) απαιτούνται 750 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον την
  τελευταία πενταετία
 • 60 ετών με τουλάχιστον 7.500 βαρέα και ανθυγιεινά από τα οποία τα 1000 τα τελευταία 17 χρόνια. Η μείωση είναι 46
  ευρώ το μήνα.
 •  Μητέρες με ανήλικο τέκνο την περίοδο 2010-2012 και τουλάχιστον 5.500 ένσημα (με την ανάλογη επιβάρυνση των
  ηλικιακών ορίων του τρίτου μνημονίου).
 • Ανάπηροι με μείωση σύνταξης που φτάνει ακόμη και τα 182 ευρώ.
 • Η μειωμένη σύνταξη δεν μπορεί να μετατραπεί σε πλήρη, όταν συμπληρωθούν τα απαιτούμενα όρια ηλικίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2024 59 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 3κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 27 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και του μητρώου.

Προκήρυξη 2Κ/2024 817 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 9 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 24 Mαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και του μητρώου.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ 30 ΕΤΗ ΑΣΦΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 Σταδιακά έως και το τέλος Μαΐου η εξόφληση των αναδρομικών 54 μηνών μετά τον επανυπολογισμό της
σύνταξης
 Αφορά ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων όπως πρώην Υπάλληλοι Τραπεζών και υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα
 Μέσα στον Απρίλιο συνταξιούχοι ΝΠΔΔ – ΔΕΚΟ θα λάβουν αυξημένες συντάξεις και τα αναδρομικά που δικαιούνται
 Μέσα στο Μάιο συνταξιούχοι πρώην Τραπεζικοί Υπάλληλοι θα λάβουν αυξημένες συντάξεις και τα αναδρομικά που
δικαιούνται
 Τα ποσά των αναδρομικών μπορούν να ανέρχονται στις 16.500 ευρώ και μέχρι και 50.000 ευρώ για τους
συνταξιούχους Τραπεζών

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

 Αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τέλος Ιουνίου σχετίζεται με
 Αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΑΣ):
Αφορά 400.000 συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.400
ευρώ (κυμαίνεται από 3% έως 14% κλιμακωτά)
 Επικρατέστερα σενάρια:
1) Πρόβλεψη να μην επιβάλλεται από το 1 ο ευρώ αλλά μόνο
στο ποσό που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε κλιμακίου
Ή 2) Μείωση των συντελεστών της εισφοράς, ώστε να μην
διπλασιάζονται από το 1 ο στο 2 ο κλιμάκιο (από 3% σε 6%)
 Καθιέρωση ενιαίων κανονισμών στις παροχές σε χρήμα για
όλα τα Ταμεία του ΕΦΚΑ
 Συντάξεις χηρείας
Επικρατέστερα σενάρια:

1) Επιλογή από το δικαιούχο της σύνταξης που θα περικοπεί
κατά 50 % μετά την πάροδο της τριετίας
Ή 2) Η περικοπή να αφορά μόνο την εθνική σύνταξη και όχι
την ανταποδοτική

Νέος κατώτατος μισθός

από 1η Απριλίου
μικτά: 830€ από 780€ (+50€)
καθαρά: 706€ από 667€ (+39€)
 
Δώρο Πάσχα:
Μικτά: 436€ από 406€ (+30€)
Καθαρά: 367€  από 347€ (+20€)
 
Νέος κατώτατος μισθός
Αύξηση 10% για  επιπλέον  τριετία (έως 3)
1 τριετία: 913€ μεικτά – 762€ καθαρά
2 τριετίες: 996€ μεικτά – 817,5€ καθαρά
3 τριετίες: 1.079€ μεικτά – 872€ καθαρά
Έγγαμος με 3 τριετίες: 1.186,9€ από 1.092€ (+95€)
 
Νέος κατώτατος μισθός
Αύξηση στα επιδόματα  ΔΥΠΑ
         Ανεργίας:   510€ από 479€ (+31€)
         Βοήθημα μη μισθωτών: 510€ (+31€)
         Μητρότητας , γονικής άδειας,  
εργασιακής εμπειρίας: 830€ (+50€)
         επίδομα εργασίας:  255€ από 239,50€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2024 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Κ/2024 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει απο τις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.