ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή νομικής συνδρομής σε θέματα εργασιακών σχέσεων –
συμβάσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 • Μελέτες συνταξιοδοτικών υποθέσεων όλων των κλάδων
  ασφάλισης
 • Αιτήσεις συνταξιοδότησης – παρακολούθηση
 • Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικών και οφειλών Δημοσίου σε
  συνταξιούχους

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε είδους ένδικο μέσο κατά φορέων του Ελληνικού Δημοσίου

 • Γνωμοδοτήσεις
 • ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
 • Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια
 • Μετατάξεις – Αποσπάσεις
 • Καταλογισμοί – Ελεγκτικό Συνέδριο

ΑΣΕΠ

 • Προκηρύξεις
 • Ενστάσεις – Αιτήσεις Θεραπείας – Αιτήσεις Ακύρωσης