201703.23
0
0

Προϋποθέσεις κατοχύρωσης σύνταξης ασφαλισμένων μητέρων με τις ευνοϊκότερες διατάξεις

Με τη συσσώρευση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, βασικότερη από τις οποίες είναι η ασφάλιση πριν από το έτος 1993 μπορούν να ”κλειδώσουν” μητέρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρια ηλικίας, κάτω των 62 και 67 ετών.