202006.16
0
0

ΟΑΕΔ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συμμετοχή στο πρόγραμμα δικαιούνται όσοι ανεξάρτητα από εισόδημα: Διαθέτουν 50 ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ΟΕΕ ή Έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.