201904.18
0
0

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι αλλαγές αφορούν συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τις 13 Μαΐου 2016