202008.04
0
0

Τι ισχύει για τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα που βρίσκονται σε κατ οίκον περιορισμό;

Απάντηση: Δικαιούνται αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χωρίς υποχρέωση να παραστούν σε υγειονομική επιτροπή.