202011.03
0
0

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Κλειστές πληττόμενες επιχειρήσεις -αναστολή συμβάσεων εργασίας