201411.10
0
0

Οι πρώτες θετικές αποφάσεις για τους συμβασιούχους

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 106 Ν. 4172/2013

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας με τρεις αποφάσεις του έκρινε άκυρη τη διαγραφή από τα μητρώα του Δήμου Κέρκυρας, συμβασιούχων που απασχολούνταν με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων έως τελεσιδικίας των κύριων αγωγών τους.

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, τους οποίους εκπροσώπησε η κ. Ασημακοπούλου, μη νομίμως αποπέμφθηκαν από τις θέσεις τους κατ’ επίκληση του άρθρου 106 Ν. 4172/2013 καθώς είναι σε ισχύ η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που τους έδινε τη δυνατότητα να παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι την έκδοση απόφασης Εφετείου.

Με απλά λόγια, η Ελληνική Δικαιοσύνη αντέδρασε στην παράλογη θέση της Διοίκησης ότι το εν λόγω άρθρο δίνει το δικαίωμα σε κάθε φορέα του Δημοσίου να διαγράφει ακόμη και τους συμβασιούχους που καλύπτονται με ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία ρητά το Δικαστήριο διέταξε την απασχόλησή τους μέχρι την τελεσιδικία της κύριας υπόθεσης.

Η σημασία της συγκεκριμένης κρίσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας είναι ιδιαιτέρως σημαντική διότι προστατεύει όχι μόνο στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, αλλά δείχνει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να καταργούνται δικαστικές αποφάσεις.