201708.10
0
0

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 11Κ/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 11κ/2017 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αιτήσεις ξεκινούν από 31 Αυγούστου 2017 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.