ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 • 62 ετών και τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης. Η μείωση είναι 115 ευρώ το μήνα μόνο στην εθνική σύνταξη.
 • Για τους παλαιούς ασφαλισμένους απαιτούνται τουλάχιστον 100 μέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία
 • Για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1-1-1993) απαιτούνται 750 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον την
  τελευταία πενταετία
 • 60 ετών με τουλάχιστον 7.500 βαρέα και ανθυγιεινά από τα οποία τα 1000 τα τελευταία 17 χρόνια. Η μείωση είναι 46
  ευρώ το μήνα.
 •  Μητέρες με ανήλικο τέκνο την περίοδο 2010-2012 και τουλάχιστον 5.500 ένσημα (με την ανάλογη επιβάρυνση των
  ηλικιακών ορίων του τρίτου μνημονίου).
 • Ανάπηροι με μείωση σύνταξης που φτάνει ακόμη και τα 182 ευρώ.
 • Η μειωμένη σύνταξη δεν μπορεί να μετατραπεί σε πλήρη, όταν συμπληρωθούν τα απαιτούμενα όρια ηλικίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2024 59 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 3κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 27 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και του μητρώου.

Προκήρυξη 2Κ/2024 817 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 9 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 24 Mαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και του μητρώου.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ 30 ΕΤΗ ΑΣΦΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

 Σταδιακά έως και το τέλος Μαΐου η εξόφληση των αναδρομικών 54 μηνών μετά τον επανυπολογισμό της
σύνταξης
 Αφορά ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων όπως πρώην Υπάλληλοι Τραπεζών και υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα
 Μέσα στον Απρίλιο συνταξιούχοι ΝΠΔΔ – ΔΕΚΟ θα λάβουν αυξημένες συντάξεις και τα αναδρομικά που δικαιούνται
 Μέσα στο Μάιο συνταξιούχοι πρώην Τραπεζικοί Υπάλληλοι θα λάβουν αυξημένες συντάξεις και τα αναδρομικά που
δικαιούνται
 Τα ποσά των αναδρομικών μπορούν να ανέρχονται στις 16.500 ευρώ και μέχρι και 50.000 ευρώ για τους
συνταξιούχους Τραπεζών

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

 Αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τέλος Ιουνίου σχετίζεται με
 Αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΑΣ):
Αφορά 400.000 συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.400
ευρώ (κυμαίνεται από 3% έως 14% κλιμακωτά)
 Επικρατέστερα σενάρια:
1) Πρόβλεψη να μην επιβάλλεται από το 1 ο ευρώ αλλά μόνο
στο ποσό που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε κλιμακίου
Ή 2) Μείωση των συντελεστών της εισφοράς, ώστε να μην
διπλασιάζονται από το 1 ο στο 2 ο κλιμάκιο (από 3% σε 6%)
 Καθιέρωση ενιαίων κανονισμών στις παροχές σε χρήμα για
όλα τα Ταμεία του ΕΦΚΑ
 Συντάξεις χηρείας
Επικρατέστερα σενάρια:

1) Επιλογή από το δικαιούχο της σύνταξης που θα περικοπεί
κατά 50 % μετά την πάροδο της τριετίας
Ή 2) Η περικοπή να αφορά μόνο την εθνική σύνταξη και όχι
την ανταποδοτική

Νέος κατώτατος μισθός

από 1η Απριλίου
μικτά: 830€ από 780€ (+50€)
καθαρά: 706€ από 667€ (+39€)
 
Δώρο Πάσχα:
Μικτά: 436€ από 406€ (+30€)
Καθαρά: 367€  από 347€ (+20€)
 
Νέος κατώτατος μισθός
Αύξηση 10% για  επιπλέον  τριετία (έως 3)
1 τριετία: 913€ μεικτά – 762€ καθαρά
2 τριετίες: 996€ μεικτά – 817,5€ καθαρά
3 τριετίες: 1.079€ μεικτά – 872€ καθαρά
Έγγαμος με 3 τριετίες: 1.186,9€ από 1.092€ (+95€)
 
Νέος κατώτατος μισθός
Αύξηση στα επιδόματα  ΔΥΠΑ
         Ανεργίας:   510€ από 479€ (+31€)
         Βοήθημα μη μισθωτών: 510€ (+31€)
         Μητρότητας , γονικής άδειας,  
εργασιακής εμπειρίας: 830€ (+50€)
         επίδομα εργασίας:  255€ από 239,50€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2024 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Κ/2024 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει απο τις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.


ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2023

Γνωστοποιείται ότι τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου αρχίζει εκ νέου η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 5Κ/2023 του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση του μητρώου και της αίτησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2023

Την Πέμπτη 18/1 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 2 Φεβρουαρίου  2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και του μητρώου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2023

Από αύριο 15/1 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη  5Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 31 Ιανουαρίου  2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και του μητρώου.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό 6Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 2 Φεβρουαρίου  2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.