202102.12
0
3

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τη χθεσινή υπ’αριθμ. C-760/18/11-2-2021 απόφαση του επί προδικαστικού ερωτήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου βάζει ουσιαστικά τέλος στην αιτιολογία απόρριψης αγωγών συμβασιούχων με αντικείμενο την αναγνώριση των συμβάσεων τους ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου  που διατυπώνουν ορισμένα δικαστήρια της χώρας στηριζόμενα στην Αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001.

Και αυτό διότι σύμφωνα με το ΔΕΚ είναι ανίσχυρη η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 8 του αναθεωρημένου Ελληνικού Συντάγματος,  αφού η Κοινοτική Οδηγία 1999/70 έχει υπέρτερη ισχύ.

Η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι δεν αφήνει πλέον περιθώρια στα Ελληνικά Δικαστήρια να δίνουν διαφορετικές ερμηνείες τόσο στην Κοινοτική Οδηγία όσο και στην υπεροχή αυτής έναντι  του Συντάγματος της χώρας  και δεν διαχωρίζονται πια οι συμβασιούχοι σε αυτούς που είχαν συμβάσεις προ του 2001 και μετά από την Αναθεώρηση.

Πλέον δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχοι που είτε έχουν προσφύγει ήδη στη Δικαιοσύνη είτε προτίθενται να το κάνουν μπορούν να επικαλεστούν την ως άνω απόφαση και να δικαιωθούν με τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.