202203.04
0
0

Στις 31-3-2022 λήγουν οι συμβάσεις covid-19 σε πολλούς Δήμους της χώρας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη των συγκεκριμένων συμβασιούχων, ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους και μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας.