202203.04
0
0

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Α21

 • Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση Α21 στην ειδική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ είτε στο σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou είτε μέσω του opeka.gr κάνοντας χρήση των κωδικών τους στο Taxisnet
 •  Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτεί έως 11-3-2022
 • Η χορήγηση του επιδόματος για το πρώτο δίμηνο του 2022 θα λάβει χώρα με βάση τα εισοδήματα του έτους 2021
 • Τον Ιούνιο του 2022 θα γίνει διασταύρωση στοιχείων των παιδιών που είναι μαθητές
 • Η χορήγηση του επιδόματος αφορά μόνο αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και έχουν εγκριθεί
 • Το επίδομα υπολογίζεται στην κατάθεση των νέων αιτήσεων με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2021
 • Όταν στην αίτηση υπάρχουν συνημμένα έγγραφα για την έγκριση της απαιτείται πρώτα ο έλεγχος των συγκεκριμένων δικαιολογητικών και μετά ακολουθεί η πληρωμή
 • Της πληρωμής προηγείται επανέλεγχος των εισοδημάτων σύμφωνα με τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στο Α21 και επανυπολογίζεται το επίδομα
 • Για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2004 και μετά δεν απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ
 • Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που αιτούνται και οι δύο το επίδομα παιδιού είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης της επιμέλειας ή υπεύθυνης δήλωσης του εταίρου γονέα ή συναίνεση ηλεκτρονικά του άλλου συζύγου
 • Για τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 ετών που είναι φοιτητές αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού οι βεβαιώσεις σπουδών πρέπει να είναι πρόσφατες – εκδοθείσες εντός του 2021- και νομίμως μεταφρασμένες.