202301.30
0
0

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ

 

  • 2.499.285 συνταξιούχοι λαμβάνουν τουλάχιστον μια αύξηση (αύξηση 7,75 % ή κατάργηση ΕΑΣ ή καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ).
  • 1.344.696 συνταξιούχοι λαμβάνουν διπλή αύξηση.
  • 185.649 συνταξιούχοι λαμβάνουν τριπλή αύξηση.
  • Την αύξηση του 7,75 % την βλέπουν στο ΑΤΜ 1.724.713 συνταξιούχοι (80-85 % από αυτούς τη λαμβάνουν ολόκληρη)
  • 1 στους 2 συνταξιούχους θα λάβει μια επιπλέον σύνταξη εντός του 2023.
  • Στις συντάξεις Φεβρουαρίου η αύξηση εμφανίζεται διπλή λόγω της καταβολής των αναδρομικών του Ιανουαρίου.
  • 910.073 συνταξιούχοι θα δουν την αύξηση μόνο λογιστικά λόγω προσωπικής διαφοράς.
  • Παραδείγματα:

 Α) Σύνταξη 750 ευρώ με αύξηση 7,75 % -> 808 ευρώ (ετήσιο όφελος 696 ευρώ)

 Β) Σύνταξη 1.100 ευρώ με αύξηση 7,75 % -> 1185 ευρώ (ετήσιο όφελος 1.020 ευρώ)

Με την κατάργηση της ΕΑΣ επιπλέον ετήσιο όφελος 66 ευρώ

 Γ) Σύνταξη 560 ευρώ με θετική προσωπική διαφορά 79 ευρώ -> αύξηση μόνο λογιστική με μείωση της προσωπικής διαφοράς