202011.25
0
0

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ

Εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί είτε συνεχόμενα είτε ανά διαστήματα σε αναστολή από το Μάρτιο 2020  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 μπορούν να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο της κανονικής άδειας του έτους 2020 στο επόμενο έτος έως 30-6-2021.