202008.04
0
1

Η άδεια ειδικού σκοπού αμείβεται και ασφαλίζεται;

Απάντηση: Ναι, είναι χρόνος εργασίας και προσμετράτε για θεμελίωση κάθε εργασιακού δικαιώματος.