202101.04
0
0

Έκτακτο Επίδομα Σε Επιστήμονες

1)Αφορά 100.000 επιστήμονες:

α)Δικηγόρους  β) Μηχανικούς, γ) Οικονομολόγους  δ) Λογιστές  ε)  Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές στ) Οδοντιάτρους και Κτηνιάτρους  η) Γεωτεχνικούς

2)Το ποσό του επιδόματος θα  ανέρχεται σε 400 ευρώ

3)Θα καταβληθεί με εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι μόνο όσοι έχουν ενταχθεί το διάστημα Μάρτιο- Νοέμβριο 2020 στους πληττόμενους ΚΑΔ

Εξαίρεση: Δεν θα καταβληθεί σε έμμισθους επιστήμονες

4) Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει εντός του Ιανουαρίου και η καταβολή του επιδόματος να λάβει χώρα έως τα τέλη του μήνα

5) Το επίδομα θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, χωρίς κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου  και δεν προσμετράται στο συνολικό  πραγματικό η τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα